Steun Miauw!

Stichting Kittenopvang Miauw is een huiskameropvang die zwerfkittens en katten van de straat haalt. De kittens groeien in huiselijke kring op samen met onze eigen honden, katten en kinderen. Hierdoor worden de katten goed gesocialiseerd.  Wij zijn gespecialiseerd in het socialiseren van schuwe kittens.

Wij vinden het erg belangrijk dat deze kittens goed terecht komen. Om ervoor te zorgen dat ze een goede start krijgen worden ze voor plaatsing ontvlooid en meerdere keren ontwormd. Ook laten wij ze 2 x intenten en chippen. Ook worden kittens van 12 weken en ouder door ons geneutraliseerd, aangezien we hiermee willen bijdragen aan een oplossing voor het zwerfkattenprobleem.

Wanneer ze naar de nieuwe eigenaar verhuizen krijgen ze een paspoort mee. Dit alles doen wij in samenwerking met Dierenartscombinatie ZuidOost in Deurne

Voor de adoptiekosten hanteren we verschillende prijzen, te weten:
€ 135,00 voor kittens

€ 125,00 voor katten tussen 1 en 7 jaar

€ 100,00 voor katten ouder dan 7 jaar
Een donatie voor seniorkatten ouder dan 12 jaar

Dat geld gaat in de “poezenpot” waarmee we zoveel mogelijk de dagelijkse kosten zoals kittenmelk, eten en kattengrit van betalen. Ook de dierenartskosten moeten uit deze inkomsten betaald worden.

U kunt ons financieel steunen met een donatie. Dit kan op rekeningnummer NL08 RABO 01708.51.346 t.n.v. Stg. Kittenopvang Miauw.

Namens al onze zwerfkittens en katten alvast hartelijk bedankt!!

Daarnaast kunt u ons ook helpen met het doneren van:

Chloor
Dettol
Kattenspeeltjes (nieuw i.v.m. infectie)
Kuipjes pate
Wasmiddel