Over Ons

Officiële naam: Stichting Kittenopvang Miauw

KvKnr: 54427061
RSINnr: 851300947

Postadres:

Grevelingen 2
5751 ZW Deurne

In 2008 ben ik begonnen met vrijwilligerswerk bij Stg Dierenthuis toen nog in Aarle Rixtel.
Dit heb ik zo’n drie jaren gedaan, gedurende 3 a 4 dagen per week.
Stichting Dierenthuis is een opvang voor kansarme asieldieren. Een blijvend thuis voor dieren die niet meer in de maatschappij passen vanwege hun ziekte of gedrag. Zoals verwilderde katten, katten die drager zijn van het dodelijke virus AIDS(FIV) of Leucose(FeLV) en oude zieke honden of honden met ernstige gedragsproblemen.
Hier heb ik veel geleerd van Alice en Steven, met name de omgang en opvang van verwilderde katten.
Maar ook met de omgang van de honden met een gebruiksaanwijzing.
Voldoende eten en medische zorg in overvloed.
Alle dieren worden hier met respect behandeld, en mogen zichzelf zijn!

In die tijd werden er regelmatig kittens, en verwaarloosde katten over het hek gegooid, dieren waar geen aanvraag voor was gedaan en
die daar ook niet op hun plek waren.
Deze vaak zieke, oude katten of jonge kittens nam ik toen al mee naar huis, om ze op te lappen en na hun volledige enting en herstel weer terug te brengen.
Want stelregel bij Stg Dierenthuis is, wat binnen is blijft ook bij Dierenthuis.

Bij Stg Dierenthuis kwamen veel aanvragen voor hulp, van zwervende huiskatten tot verwilderde katten met vaak verwilderde kittens enz!
Maar wie ging ze vangen en waar konden ze terecht?
Deze katten vallen tussen wal en schip, en de plaatselijke instanties komen meestal niet voor deze groep katten en kittens, of men vraagt de hoofdprijs.
Zo is het idee ontstaan om een stichting op te richten.
En zo werd het Stg Kittenopvang Miauw.

Inmiddels is Stichting Dierenthuis allang verhuist naar Almere, maar nog steeds werken we samen!
De niet herplaatsbare katten of de schuwe katten die na castratie niet terug kunnen worden uitgezet daar doen we een aanvraag voor.
En hun gouden mandje staat dan ook altijd bij Stichting Dierenthuis.
Wij dragen hun dan ook een warm hart toe http://www.dierenthuis.nl